Nieuwbouw Talingeneiland

Meerstad is gelegen aan de rand van het gebied dat de laatste jaren sterker wordt geconfronteerd met aardschokken als gevolg van de gaswinning. Dat heeft er toe geleid de constructie van dit woonhuis aardbeving bestendig uit te voeren. Peter Knol Bouwbedrijf realiseerde dit huis i.s.m. Burovanplan. Fotograaf: Jan Duker.